Чому саме ми?

Чому саме ми (наші переваги)

Ми, клуб Ніка,

Маємо досвід підготовки спортсменів високого класу, які виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Володіємо професійними знаннями, вміннями та навичками, сучасними методиками навчання та підготовки спортсменів, високим рівнем спортивної майстерності.

Робимо акцент на технічній та психологічній підготовці, як резерву можливостей сучасного спорту, на відміну від посиленої фізичної підготовленості, яка шкодить здоров*ю молодого організму.

Використовуємо в тренувальному та змагальному  процесах наукові дослідження з метою їх оптимізації.

Вплітаємо в тренувальний процес педагогічні впливи на спортсменів, результатом яких є сформована свідомість успішної особистості, сукупність таких рис її характеру, які зможуть забезпечити адаптацію до сучасних умов життя.

Даємо вам можливість вибору програми тренувань згідно власної  мети, потреб та можливостей.

Формуємо дружній колектив для досягнення спортивних і особистих цілей та активного відпочинку. Це середовище, в якому ваші діти зможуть розумово та морально розвиватись, набути якостей індивідуальності,  почуватися комфортно.

Любимо вас і свою роботу